Garanții şi Dreptul de Retragere

GARANŢIA DE CONFORMITATE ESTE DE 12 LUNI

ATENŢIE! - Garanția de Conformitate nu trebuie confundată cu garanția Tehnica/Comercială/Convențională. Vezi: Legea L449/2003

    Garanția de Conformitate  reglementează obligația vânzătorului de a livra produse conform cu specificaţiile pe care el s-a angajat că le vinde, respectiv  în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare, indiferent de forma în care se încheie, verbal, în scris, sau electronic.
    Această Garanţie este independentă de Garanţia Tehnică/Comercială/Convențională şi poate fi mai mică, mai mare sau egală cu aceasta.
    Respectiv, conform Art. 9 si 5 din  Legea nr. 449/2003 :
    Art. 9. - Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele.
    Art. 5
-  Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.  
 - Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

 •  corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
 •  corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
 •   corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;
 •   fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.    

GARANŢIA TEHNICA ESTE DE 30 ZILE    

    Garanția este oferita in baza principiului "Garanție la montare", iar termenul acesteia se scurge de la data, la care a-ți intrat in posesia piesei.
    În cazul în care din diverse motive întemeiate, piesa nu poate fi montată respectiv verificată, în termenul acordat, aveți posibilitatea de a solicita o majorare a termenului de garanție.
    Solicitarea poate fi acordată, doar dacă a fost demarată în termenul inițial de 30 zile.
    
    Nu se acorda Garanție Tehnică sau aceasta se anulează  în urmatoarele cazuri:

 •  Piesele nu au fost montate într-un service autorizat R.A.R. pentru tipul de mașină respectivă;
 •  Piesele prezintă urme de lovituri, zgărieturi, îndoituri sau de acțiune a unor factori externi;
 •  Piesele se defectează în urma unui montaj necorespunzător sau fără scule standardizate;
 •  Defecțiunea este cauzată de lipsa verificărilor sau a lucrărilor de întreținere  periodice;
 •  Piesa a fost montată într-un anasamblu funcțional cu alte piese defecte sau cu o funcționare defectoasă, modificate, reglate necorespunzător sau cu caracteristici ieșite din parametri nominali, etc.;
 •   Piesa prezintă deficiențe din cauza unui accident de circulație sau de alta natură ( socuri termice, electrice, mecanice);
 •   Piesa a fost dezasamblată fără acordul nostru, sau are componente lipsă!
 •   Piesa s-a  deteriorat ca urmare a suprasolicitării, întreținerii incorecte sau insuficiente a autovehiculului.

    
    Piesele care fac obiectul unei Reclamații in Garanție vor fi insoțite de următoarele documente:

 •   Factura de achiziție (copie sau original);
 •   Dovada montării într-un service autorizat (conform celor de mai sus), respectiv: factură pentru prestarea serviciilor si deviz de lucru care să conțină denumirea lucrării respective;  (copie)
 •   Procesul Verbal de Constatare, emis de atelierul autorizat care a efectuat lucrarea de montaj cu descrierea defectului sau a deficienței; (copie)
 •   Copie după certificatul de inmatriculare sau cartea de identitate a mașinii pe care a fost montată piesa.

    
    Pentru a respecta termenul-limită a garanției tehnice este suficient să trimiteți o comunicare pe pagina noastră de Contact  înainte de expirarea termenului de garanție.
    Aditional operatorii nostri vă  pot oferii suport telefonic la numerele 0757584552 / 0740303222.
    Piesele ce fac obiectul garanției tehnice trebuiesc expediate sau înmânate direct nouă, împreuna cu documentele enumerate mai sus, fără întârzieri nejustificate.  
    În cazul expedierii aceasta va fi efectuată cu "VERIFICARE COLET" si  FARA RAMBURS NUMERAR.
    Piesa si documentele anexate vor fi analizate de specialistii nostri.
    Returul banilor se va face doar in cont bancar.
    

RETURUL PIESELOR / DREPTUL DE RETRAGERE - ESTE DE 14 ZILE    

    În cazul contractelor incheiate la distanta aveți dreptul de a vă  retrage din contract fără a preciza motivele.
    Dreptul dvs. este reglementat de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 12 iunie 2014.
    Va trebui să suportați costul direct al returnării produselor.
    Perioada de retragere expiră după 14 zile de la data la care intrați dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor / a ultimului produs.
    Pentru a vă exercita dreptul de retragere  în termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți o comunicare neechivoca  pe pagina noastră de  - Contact  - sau  să  folosiți formularul specific aflat pe pagina noastra - Retururi înainte de expirarea perioadei de retragere.
    Adițional operatorii nostri va pot oferii suport telefonic la numerele 0757584552 / 0740303222.
    Piesele ce fac obiectul returului trebuiesc expediate, fără întârzieri nejustificate, împreună cu documentul care atesta provediența produsului - Factura Fiscală in copie sau original .  
    Returul unei piese se va expedia întotdeauna obligatoriu CU VERIFICARE COLET și FARA RAMBURS NUMERAR.
    Sunteți responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării produselor.
    În acest sens specialistii nostri vor verifica starea produsului returnat si vor sesiza eventualele diminuări valorice ale acestuia.
    În cazul depistarii unei eventuale diminuări a valorii produsului returnat ve-ți fi contactat pentru mediere de unul dintre specialisti nostri.
    Restituirea contravalorii produsului se va realiza prin virament bancar, în termen de 14 zile.
        

Indiferent de problemele întâmpinate nu ezitați sa ne contactați!
Fie in pagina noastră de - Contact - fie la numerele de telefon  0757584552 / 0740303222.
Mulțumim!  

Developed by ByteDesign
Raider Service © 2019.

WE ACCEPT

paymethods